Algemene informatie

Majorette is een sport, waarbij bewegingen worden gemaakt met een baton. De bewegingen zijn meestal dans in combinatie met gymnastische bewegingen op verschillende soorten muziek.

Het doel van dansen en bewegen is in eerste instantie samen plezier hebben maar ook het ontdekken van je lijf en hierdoor prettiger in je vel te gaan zitten. Zo leer je wennen aan ritme, dans en ruimte. Door te dansen leren mensen creatief te denken en vrij te bewegen. Dit is ook goed voor de ontwikkeling van de motoriek. Dans en beweging heeft enerzijds het doel onszelf tot uitdrukking te brengen en anderzijds onze persoonlijkheid te versterken.

Wij zijn een zelfstandige vereniging, die werkt aan een samenwerking met andere verenigingen voornamelijk muziekverenigingen en/of schutterijen in de omgeving.

Daarnaast komt er door de oprichting van de majorettevereniging weer de mogelijkheid om bij een straatoptreden van een muziekkorps of drumband een vlotte groep mee te laten lopen. Dit zorgt voor een fleuriger aanzien op straat.

Onze vereniging is er voor kinderen en volwassenen vanaf 6 jaar en ouder, die het leuk vinden om bij de majorette te gaan.